Everesta, s.r.o.

Vojáci se neperou

Ilustrační foto - vojáci v Lógaru

Ing. Karel Zapletal se vrátil z Afghánistánu na počátku roku. Zatím odpovídal na mé otázky, ale přislíbil odpovědět i zájemcům z řad čtenářů.

Označení "mise" je specificky vojenské. Má každá "mise" stanovený
konkrétní cíl, kterého je třeba dosáhnout?

Máte pravdu. Každá „mise“ má svůj konkrétní cíl, který je stanoven před jejím zahájením. Velmi záleží na základě jakého podnětu je mise vytvořena.
Může se jednat například o misi k nastolení či udržení míru v určité oblasti. V tomto případě jsou mezinárodní jednotky vyslány do dané oblasti na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která vymezuje statut těchto jednotek (např. mise IFOR, SFOR, KFOR, ISAF).
Další možností je vyslání jednotek na základě rozhodnutí NATO nebo EU.

Jaký byl smysl Vaší "mise" v Afghánistánu?

Moje vyslání do Afghánistánu bylo velmi specifické, neboť jsem byl vyslán v rámci dvoustranné spolupráce mezi logistikou Armády České Republiky a logistikou britských ozbrojených sil. Byl jsem zařazen do struktury UK Headquarters Joint Force Support (A). Úkolem tohoto velitelství byla logistická podpora britských jednotek na území Afghánistánu. Mise velitelství trvala šest měsíců, po kterých bylo osazenstvo vystřídáno dalším. Moje zapojení do činnosti velitelství spočívalo v zabezpečení hlášení směrem ke strukturám NATO.

Jste, pokud vím, logistik - co tedy patří k Vašim povinnostem? Zhruba si to představuji, ale konkrétně už hůř.

Logistika jako komplex se zabývá zabezpečením jednotek a jejich činnosti. A to například v oblastech:
- stravování;
- ubytování;
- vystrojení;
- zásobování materiálem a technikou, její údržbou a opravami;
- dopravy;
- ekologií, požární ochranou.
Vidíte, že rozsah činnosti logistiky je opravdový komplex činností, který musí zabezpečit to, aby vojáci, kteří mají vést bojovou činnost měli maximální servis a byli si jisti, že za všech okolností budou mít kde spát, jíst a čím „dělat svoji práci“. Protože pokud logistika není schopna splnit své úkoly může dojít na nejhorší a nemusí svůj úkol splnit.

Česká armáda vyslala do afghánské provincie Lógar svůj PRT? Mohl byste objasnit, o co jde?

Hlavním úkolem Provinčních rekonstrukčních týmů (PRT) je podpora ústřední vlády v provinciích a pomoc při zajištění bezpečného prostředí pro rekonstrukci země. Konkrétně se pak věnují poskytování a pomoci při koordinaci humanitární a rozvojové pomoci; spolupracují s místní administrativou; spolupracují s mezinárodními nevládními organizacemi a dalšími aktéry v procesu rekonstrukce země; monitorují reformu bezpečnostního sektoru; podporují či přímo provádějí výcvik Afghánské národní armády (ANA) a policie (ANP); pomáhají při reformě, rozvoji a posilování efektivní civilní administrativy; či podporují boj proti drogám.
Každý PRT se skládá z civilní a vojenské části. Početně menší civilní složka se věnuje rekonstrukčním projektům, vojenská složka zajišťuje bezpečnost všech členů PRT, dopravu
a komunikaci s ISAF a národním velením a plnění úkolů vyplývajících z operačního plánu ISAF. Pro naplnění cílů působnosti PRT je klíčová civilní část, která se většinou skládá
z expertů relevantních ministerstev či rozvojových agentur. Civilní experti udržují pravidelný kontakt s místním obyvatelstvem a především s místními úřady, identifikují potřeby obyvatelstva, navrhují rozvojové projekty a možnosti jejich realizace.
Vojenská složka PRT je početnější, což vyplývá z potřeby skloubit rozvojovou pomoc s ochranou celého personálu a zajištěním bezpečného prostředí. Vojenská složka zajišťuje prostor samotného PRT i výjezdy do terénu.
V praxi to znamená, že PRT je jakousi dvouhlavou strukturou: civilní a vojenská část jsou si rovnocenné, pouze v případě bezpečnosti se civilní část podřizuje doporučení velitele vojenského kontingentu. Základním předpokladem úspěšného fungování PRT je však těsná koordinace obou složek.

Vojáci (aspoň dle rozšířených představ) tráví na misi půl roku,
vzdáleni od svých domovů a stále ve stejné společnosti - jak brzo
nastupuje "ponorková nemoc"?

V tomto směru je velmi důležité jak se daný kolektiv stmelil již před vysláním do mise a jak jsou příslušníci jednotky psychicky odolní.
Dalším důležitým faktorem je jaký druh úkolů v misi plní, tzn. pokud mají vojáci jednotvárnou činnost je samozřejmě větší riziko tzv. ponorkové nemoci. Nedá se jednoznačně říci, v kterém momentu tento jev propukne.
V praxi se velitelé snaží vytvořit vojákům co nejlepší podmínky pro jejich relaxaci
a komunikaci s blízkými doma.

Bylo obsazení Vaší základny ryze pánské?

V dnešní době už ve většině jednotek slouží i ženy a jsou vysílány do misí v rámci kontingentů AČR.
Základna v Kandaháru, kde jsem byl nasazen, je multinárodní a žen na ní bylo vcelku dost. Ať už příslušnic armád nebo zaměstnankyň firem dbajících na chod základny.

Jaké uvolnění si lze dopřát? Je povolen alkohol?

Příslušníci AČR mají ve všech misích zakázáno požívání alkoholických nápojů a tento zákaz je striktně dodržován.
Povolené formy uvolnění jsou sport (posilování, fotbal, běh...), knihy, sledování filmů.
Na větších multinárodních základnách fungují různé kavárničky, obchůdky, restaurace, masážní salony a podobně.

Rvou se vojáci? :-)

V průběhu mých pěti misí jsem se nesetkal s tím, že by se vojáci vzájemně napadli. Jistě, že někdy dojde k rozmíškám, ale že by někdy přerostly ve fyzické napadení jsem nezaznamenal.

Platí také v extrémních podmínkách poučka "tým je tak dobrý, jak dobrý je jeho vedoucí"?

Samozřejmě, že toto pravidlo platí a v extrémních situacích dvojnásobně.

Strávil jste celou dobu své mise na jednom místě? Myšleno bez stěhování základny?

V rámci mých pěti nasazení jsem se pouze jednou přemisťoval na jinou základnu.
Bylo to v roce 2003 v Kuvajtu, před zahájením války proti Iráku, kdy velení spojeneckých sil rozhodlo o přemístění Česko-Slovenského protichemického praporu mimo základnu Doha. K tomuto přemístění došlo z důvodu zajištění ochrany praporu, protože poloha základny Doha byla iráckým jednotkám známa a byly na ni zaměřeny rakety.

Své dotazy na Ing. Zapletala pište do diskusního fóra pod článkem nebo posílejte na adresu redakce@bostton.cz.

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem. Doplňte prosím výsledek.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.