Everesta, s.r.o.

Etický kodex a etika podnikání

ilustrační obrázek - diskriminace

Někdo by mohl říci, nechoďte na mě s etikou, když je tady tvrdý konkurenční boj.
Otázka tedy zní – zda se držet etických zásad i v relativně tvrdém boji o přežití?

Když se podíváme blíže na etiku, co to vlastně je? Etika je teoretická disciplína, která zkoumá morálku dodržováním určitých pravidel za pomoci stanovených nástrojů. Vymezuje hranice požadovaného chování, které napomáhá např. k řešení nestandardních situací, stanovení kritérií hodnoty určitého subjektu nebo zvyšování důvěryhodnosti. Konečným efektem je pak kvalita, jednotná komunikace se zákazníky, standardizace postupů a jednání, apod.

Profesní etika

Většina profesí má svůj vlastní etický kodex jako nástroj napomáhající tomu, aby jednání zaměstnanců firem, výrobních podniků a společností odpovídalo stanoveným zásadám a kritériím. Ty vycházejí z určitých konkrétních hodnot a principů organizace a určují „standard profesionálního chování“.
Tradičně se uplatňuje etický kodex u lékařů, právníků a novinářů.
Kromě těchto profesí, mají svůj kodex i pracovní agentury, subjekty podnikající v pojišťovnictví, bankovnictví, realitách, farmaceutické firmy, občanské poradny, apod.

Kritéria jednotlivých profesí jsou tak v souladu s oborem podnikání, tzn. že pravidla mohou být buď velice přísně vymezená a striktní nebo naopak obecná. Jako příklad etického kodexu v obecné rovině lze uvést zásady občanských poradců, kterých je pět. Jsou to: nezávislost, nestrannost, diskrétnost, bezplatnost a respektování.
Zcela konkrétní jsou požadavky etického kodexu ve veřejné správě (úředníků, politiků) jako je nezneužívání pravomocí a výhod, úplatky, utajované informace, apod.

Etika v podnikání

V podnikatelské sféře se jedná o podnikatelskou kulturu, prosazování a dodržování etického chování a rozhodování. Podnikatelská etika může být chápána jako zásady slušného jednání s obchodními partnery nebo dobrými vztahy s konkurencí.
Implementací etických principů, nástrojů a metod do podnikatelské činnosti, může být také individuální přístup a osobní odpovědnost ze strany podnikatele, jako to nabízí Sdružení obrany spotřebitelů, které vydalo nálepku „zde nediskriminujeme“. Tu si může na svoji provozovnu nalepit podnikatel (prodejce, poskytovatel služeb), který absolvoval odborný kurz a řídí se korektním přístupem k zákazníkovi. Tato aktivita souvisí s přijetím Antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb., jehož přijetím od 1. září t.r. jsme konečně splnili povinnost Evropské unie, který měl být přijatý již při našem vstupu do EU v roce 2004.

Zcela nadstandardní je pak aplikace „vzorového etického kodexu podnikatele“, který začleňují státy EU do Směrnic a Nařízení. Obsahuje tyto priority: ochranu životního prostředí, trvalé budování firemní kultury a zlepšování profilu firmy, odpovědnost za ekologicky šetrné výrobky, pravdivou a otevřenou komunikaci s veřejností (zákazníky, obchodními partnery, akcionáři) a pravdivé informace o vlivu činnosti firmy na životní prostředí. Zahrnuje tudíž – sociální, morální a ekologickou odpovědnost.

Etika a mravnost je upravena právními normami a jejich interpretací. Ty by měly být akceptovány podnikatelskými subjekty i manažery a rovněž zúčastněnými stranami, jako jsou dodavatelé
a odběratelé, úřady, zákazníci apod. Subjektivní hodnocení jako je „ocenění“ nebo „odsouzení“ není normou. Závisí totiž na tom, jak velké je povědomí ve společnosti o tom, co je dobré a co ne, co je spravedlivé a co není, a také jak velká je síla společnosti k dodržování pravidel. Celkové klima ve společnosti, lidské vlastnosti a priority jednotlivců jsou pak určujícím kritériem, zda je společnost na úrovni. Kromě etiky a morálky je určující pro úroveň společnosti i jistá míra důstojnosti.

Firemní sociální odpovědnost – CRS (Corporate Social Responsibility) je aplikací etických zásad do podnikání s konceptem marketingové strategie, kodexem manažera, firemní kulturou apod., což je obsahem různých vzdělávacích kurzů z oblasti řízení lidských zdrojů.

Veřejnost se na chování většiny firem dívá poměrně skepticky a jejich chování považuje za neetické, nemorální, arogantní s jediným cílem – získat co největší kapitál v co nejkratší době. Je proto zřejmé, že něco bude asi špatně. Naštěstí mnohé firmy si již uvědomují, že reputace, dobré obchodní jméno a důvěra zákazníka jsou mnohem trvalejšími hodnotami, než momentální rychlý zisk. Nástroj ke zlepšení mají proto v rukou jak samotní podnikatelé, tak politici a v neposlední řadě i zákazníci.

Samostatnou kapitolou by pak byla problematika „profesionální cti“, o které ví své naše babičky a dědečci, kteří zažili I. Republiku.

Další informace o etických kodexech:
Evropské kodexy chování
Etický kodex občanských spotřebitelských organizací
Článek Povede nový kodex správy a řízení společností ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR?

Komentáře

Ráda bych některé informace

Ráda bych některé informace použila i do své práce, ale nejsem si jistá citací. Chybí mi informace o čísle vydání. Moc by mi to pomohlo. Děkuji

Re: Ráda bych některé informace

Kontakt na autorku má Martin Luhan (martin.luhan@bosston.cz) - zkuste mu napsat.

Re: ** pochvala

Děkujeme, Váš komentář byl jedním z impulsů, trochu to tu zase rozhýbat.

**

Tato stránka je nejlepší, moc mi pomohla při seminárce na Vysokou školu, děkuji moc. :-)

Neví někdo, kde mohu čerpat

Neví někdo, kde mohu čerpat info o etice podnikání do seminárky? furt hledam a nic nenacházim :(

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem. Doplňte prosím výsledek.
3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.