Everesta, s.r.o.

Radši dotace získat, nebo administrovat?

Seminar - ilustracni

Ve středu 2. 12. 2009 proběhl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí odborný seminář pro příjemce výzvy č. 23, 33 a 35. Zúčastnilo se ho několik desítek lidí z různých firem ze všech koutů České republiky a konzultantky a konzultanti společnosti ECS Eurofinance byli při tom.

Protože dotační problematika je složitá, byl tento seminář rozdělen na šest klíčových tematických celků:

1) Změny v projektech
2) Zadávání zakázek
3) Kontroly na místě a nesrovnalosti
4) Publicita v projektech
5) Vyplňování Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu v programu Benefit 7 (technická část)
6) Obecné informace o vyplňování Zpráv o zahájení projektu, řádných Monitorovacích zpráv a Závěrečné zprávy

Po každém tematickém celku nastala příležitost pro pokládání dotazů a diskuzi. Těchto dotazů byla celá řada, dokonce mnohé z nich jich pro svoji komplikovanost a individualitu zůstaly nezodpovězeny. Zde jsou z našeho pohledu 4 nejzajímavější a nejaktuálnější dotazy a odpovědi na ně:

1) Lze kvalitu lektorského týmu a reference zařadit do hodnotících kritérií při zadávání VŘ?
Nelze, lze je pouze zařadit do kvalifikačních předpokladů, ale nesmí být brány jako závazná hodnotící kritéria (platí pro projekty, na které se vztahují příručky platné od 15. 10. 2009)

2) Jak se předkládají monitorovací zprávy?
Zpráva o zahájení projektu: 1x tištěná podoba + elektronicky e-mailem nebo na CD (pouze v MS Word)
Průběžná MZ: 1x tištěná podoba + elektronicky v aplikaci Benefit7, 2. Část MZ je příloha v Benefit7
Závěrečná MZ: 1x tištěná podoba + elektronicky v aplikaci Benefit7, 2. část MZ je příloha v Benefit7

3) Jaké jsou závazné dokumenty, kterými se má příjemce dotace řídit?
Nejdůležitějším dokumentem je Rozhodnutí o přidělení dotace a všechny jeho přílohy. V tomto dokumentu jsou dále uvedeny názvy příruček, kterými se příjemce musí řídit (tzv. Desatero OPLZZ). Rozhodující pro užívání těchto příruček je datum přidělení dotace uvedené na Rozhodnutí. Příručky jsou totiž na http://www.esfcr.cz uveřejněny v několika různých verzích.

4) Jaké jsou podmínky zajištění publicity projektu? Musí být loga OP LZZ i na projektových fakturách?
Je nezbytně nutné řídit se příručkou „Manuál pro publicitu“. Loga se na projektové faktury uvádět nemusejí, jelikož to kolikrát firemní software ani nedovolí. V průběhu realizace projektu musí být splněny všechny závazné body publicity uvedené v projektu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ECS Eurofinance Vám pomohou s administrováním Vašeho dotačního projektu. Kontaktujte nás, rádi vám popíšeme, jakou formou můžeme spolupracovat.
Pokud máte jakékoliv konkrétní dotazy k administrování projektů ve výzvách 23 a 35 neváhejte se obrátit o radu na naše konzultanty:

info@ecs-eurofinance.cz
777 038 304

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem. Doplňte prosím výsledek.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.