Everesta, s.r.o.

Speciální vydání Bosstonu

Stručný rádce k hokejovému Mistrovství

fialka.jpg

Ve čtvrtek 7. 5. večer odehraje česká hokejová reprezentace zlomový zápas. Pojďte rychle zjistit, jak o něm mluvit s mužským.

Nač se zdržovat celou anabází kolem dosavadního průběhu mistrovství světa. Zde vám předkládáme několik témat a základních faktů, jimiž, milé dámy, snadno zaujmete pozornost hokejového fanouška nebo obecného muže.

Diskriminace žen u přijímacích pohovorů

IMG_3820.JPG

Začněme citací "antidiskriminačního zákona":
§1
Tento zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení ve věcech
a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) pracovních a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
....

§2

Květnové poděkování ženám

růže

Určitě jste si všimly, že naše články vyznívají někdy lehce ironicky. Proto bych chtěl upozornit, že všechny následující řádky jsou míněny naprosto vážně. Tedy skoro všechny. Chtěli bychom v nich při příležitosti květnového lásky času ženám poděkovat.

Útesy lásky

útesy lásky

Rosamunde Pilcher aneb britsko-německá romantika.

Zborcené harfy tón

Mácha

Láska. Co je láska. Fluidum? Éter? Hvězdný prach? Stříbřitý pel z křídel mytických vážek a antických motýlů, pulzující tětiva transparentního luku Amórova, vnadný záchvěv líbezné harfy dýchající do půlnočního ticha, slabé nevyřčené Dionýsovo ach...

Něžný cit byl a je podrobován důkladnému zkoumání a snaze o artikulaci od samého vzniku jednoho z pilířů lidské kultury – písemnictví.