Everesta, s.r.o.

Motivace

Maslowova pyramida

Můžete být velmi znalí a zkušení manažeři, ale pokud je vaší slabinou motivace, máte problém. Ale nezoufejte. Máme pro vás dvě dobré zprávy. Nejste sami, kdo má tento problém. A druhá dobrá zpráva? Váš problém je řešitelný, pokud ho ovšem budete chtít řešit a vyřešit. Uveďme pár podnětů, jak se v této oblasti orientovat a jak na to.

Wikipedia o motivaci

Od stresu k motivaci a zpět

práce a stres

Vzájemná souvislost stresu a motivace je celkem snadno pochopitelná. Jsou to dva protikladné stavy mysli. Jsme-li ve stavu motivace, máme chuť do práce a do života, jsme v dobrém naladění. Jsme-li naopak ve stresu, nemáme chuť do ničeho a máme jediné přání: kdyby nás tak vysadili na pustém teplém ostrově s dostatkem jídla a pití a dali nám všichni pár dnů pokoj.

10 principů motivace

PN

Nido R. Qubein, americký autor řady knih, speaker a konsultant top manažerů, shrnul svoje dvacetileté zkušenosti s motivací do 10 základních principů. Jsou to prakticky použitelné principy, které volně navazují na myšlenky německého autora Reinharda K. Sprengera – viz blog: „Motivace: Problém nebo příležitost?“.

Jak povzbuzovat

PN

Na povzbuzování lidí není nic tajemného.
Povzbuzovat jednoduše řečeno znamená vytvářet a posilovat pozitivní stav mysli neboli dobré naladění, posilovat dobrý vzájemný vztah, podporovat připravenost ke konání. Zkušenosti učí, že když člověk od někoho něco chce, měl by ho nejprve povzbudit a dobře naladit. Pak teprve může vyslovit své přání a reálně očekávat, že bude vyslyšeno.