Everesta, s.r.o.

Pár slov o stresu

výkřik

V těžko proniknutelných houštinách internetu lze najít o stresu leccos zajímavého. Když napíšete slovo „stress“ do googlu, nabídne se vám 134 milionů odkazů. Pokud zrovna nepíšete disertační práci na toto téma, nezbývá než se rozhodnout pro nějaký odkaz, kliknout na něj a vybrat z toho ve stručnosti cosi zajímavého. Vybrali jsme pár užitečných informací z www.management.about.com

STRES(S)

písmenková stres

Pocta Hymanu Kaplanovi
anebo překladatelské obci.

STRES(S)

Nové moderní slovíčko, součást nového moderního světa, ale jak jemně dokáže, potvora mrňavá, měnit barvu, tak snadno se v něm dá ztratit, když se překročí hranice.

Když nejde o život, je to jen stres

PN

„Co je příčinou mého stresu?“
Bádal jsem dlouho nad touto otázkou a nakonec jsem se probádal k šokujícímu závěru: Jsem to já sám. Ano, přiznávám se, jsem původcem a prapříčinou svého stresu.

Jak to dělám? Třemi způsoby:
» Vstupuji bezhlavě do stresujících situací, do nichž mne nikdo nenutí vstupovat
» Nedokáži ze stresujících situací včas odejít

Termín

termín

Kromě toho, že termíny nás ničí, jsou také často tím jediným, co nás donutí danou práci udělat. O termínech jako stresovém faktoru by se toho dalo namluvit a napsat mnoho. V knize V kruhu prvním od Alexandra Solženicyna jsem však narazil na text, který mě zaujal, a který mluví jazykem beletrie za vše. Týká se nesmyslného spěchu, do kterého byli lidé v socialistických zemích uvrženi.

No stress!

Anketa stress 1 3:2

Odpovídali:
vinárník a předseda Koruny české, prodavač v potravinách a prodavačka v obchodu s erotickým zbožím. Poznáte je?

Jste ve svém zaměstnání stresována?
Já tady v tom zaměstnání nejsem stresovaná vůbec. Naopak sem chodí lidi pro radu, takže já jsem ten, kdo jim musí radit, a jsem úplně uvolněná, naučila jsem se s nimi komunikovat.

Od stresu k motivaci a zpět

práce a stres

Vzájemná souvislost stresu a motivace je celkem snadno pochopitelná. Jsou to dva protikladné stavy mysli. Jsme-li ve stavu motivace, máme chuť do práce a do života, jsme v dobrém naladění. Jsme-li naopak ve stresu, nemáme chuť do ničeho a máme jediné přání: kdyby nás tak vysadili na pustém teplém ostrově s dostatkem jídla a pití a dali nám všichni pár dnů pokoj.