Everesta, s.r.o.

Plánování - proč a jak

Plánování

Můžeme říci, že plánování je první a nejdůležitější manažerskou funkcí. Je totiž východiskem pro všechny následující funkce, ať už je to organizování, samotné vedení nebo kontrola. Bez plánování se moderní manažer prostě neobejde. Ale nejen on, plánování je totiž součástí každé lidské činnosti.

Finanční analýza podniku - nejen vzorce

Finance podniku

Alespoň základní finanční gramotnost potřebuje dnes každý, kdo chce žít v reálném světě. Ještě o něco dál se potřebují dostat lidé, kteří chtějí řídit firmy nebo zásadním způsobem zasahovat do jejich chodu. Přitom zdaleka ne všichni mají ekonomické vzdělání, někteří z nich jsou vyloženě humanitními typy.

Tipy na čtení

Tipy na čtení

Opět Vám přinášíme doporučenou literaturu, tentokrát pro téma plánování.

Výzvy managementu pro 21. století
Peter F. Drucker
Nová doba přináší nové nároky na vůdčí osobnosti. Situace na finančních trzích dává autorovi za pravdu. Možná, že recept, jak správně plánovat v současné situaci, je právě v jeho analýzách globálních sociálních, ekonomických a demografických změn dnešního světa.

Organizační změny většinou selžou

Selžou

Šedesát procent z dotazovaných výkonných a projektových manažerů uvedlo, že největší výzvou při provádění jekékoli výraznější celofiremní změny, je obměnit způsoby myšlení a přístupu zaměstnanců. Hned v závěsu na stupnici náročnosti skončila se 49-ti procenty respondentů obměna firemní kultury. Tyto problémy byly například vyzdvihnuty i nad nedostatek zdrojů k provedení změny potřebných.

Fejetonek o nejisté budoucnosti

M

„Tak v úterý?“ „No, napíšem si.“
Milý čtenáři. Taky tě komunikační partner nechává tak často v nejistotě o budoucnosti?
„Přijdeš?“ „Nevim, to je daleko.“
Mě jo.
Kdo je tu na vině?
Inu, prokletá moderní doba. Dává možnost výběru, čímž se lidstvo ocitá v průšvihu.