Everesta, s.r.o.

Víc hlav a klobouků víc ví

šest klobouků

Mírně upravené úsloví v nadpise napovídá, že se náš medailonek bude týkat Edwarda de Bona. Jméno známého tvůrce teorie nebo spíš metody šesti klobouků zná už dnes hodně lidí. Více než jemu samotnému se budeme věnovat jeho kloboukům.

Rozpočet na pastelky II.

rozpočet na pastelky

Pokračování rozhovoru s prof. PhDr. Petrem Bílkem, CSc., bývalým vedoucím katedry Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK v Praze.

Jak to tedy funguje na západě – mluvili jsme už o systému půjček, mohl byste to nějak konkretizovat, jaké máte zkušenosti?

Rozpočet na pastelky

Vysoká škola - 3:2

Rozhovor s prof. PhDr. Petrem Bílkem, CSc., bývalým vedoucím katedry Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK v Praze

Pane Bílku, tenhle článek se má týkat srovnání komerčního a veřejného vysokého školství v České republice. Vy jako bývalý vedoucí katedry ÚČLLV máte s managementem v téhle oblasti zkušenosti – máte nějaké zkušenosti také v oblasti komerčního vzdělávání?

Osm žen v týmu

logo ABC

Pan Jaromír Vrchota je obchodním manažerem AB Cosmetics, společnosti, která dodává na český trh kosmetické produkty. Má dlouholetou obchodní praxi. Do Prahy dojíždí denně z Teplic, kde žije se svoji manželkou a pětiletým synem.

Všiml jsem si, že na Vašem pracovišti panuje celkem přátelské prostředí. Jak hodnotíte firemní kulturu ve Vaší společnosti?

Jste bezpečně proškoleni?

BOZP_delnici.jpg

Různým lidem z různých profesí jme položili pár otázek o školení BOZP.
Jejich jména pochopitelně nejsou pravá, aby se nedostali do konfliktu se zaměstnavatelem kvůli vynášení interních informací.

E. Kramářová
Manažerka maloobchodní sítě
1) Jak často se u vás provádí školení BOZP?
Na školení BOZP a PO musí všichni pracovníci jednou ročně.
2) Je takové školení zábavné?

Školení BOZP

BOZP

Mějte si záporný postoj ke vzdělávání, vykřikujte, že to je zbytečné utrácení peněz, stavte se třeba na hlavu, jednomu ale neuniknete, ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Musíte své zaměstnance proškolit z BOZP nebo PO. Tak mluví zákon.

Kritikou k vyšší motivaci

kritika

Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců
Autor: Rychtaříková Yveta
Praha : Grada Publishing, a.s., 2008

Nemohli bychom skončit už ve dvě?

Znuděné účastnice?

Budete-li se chtít svým lektorům po firemním školení zavděčit, základem je asi poděkovat. Stručná anketa zpovídala čtyři lektory společnosti ECS Edconsia, kteří prokázali dobrou paměť i smysl pro humor.

1) Jakou nejlepší větu vám může říct účastník kurzu?
2) Jakou nejlepší větu vám kdy řekl účastník kurzu?
3) Jakou nejhorší větu vám může říct účastník kurzu?

Malá analýza školení

kurz

Školení, kurz, seminář, rekvalifikace, rekvalifikační kurz, v jiných sférách k podobným účelům třeba taky náslech, stáž a konference.
Slovník českých slov a frází souznačných a příbuzných, úctyhodný několikakilový svazek s názvem Tezaurus jazyka českého, nám pod heslo školení řadí ještě výrazy
-průprava
-příprava
-trénink

Tipy na čtení - vzdělávání

Tipy na čtení

Co si přečíst o vzdělávání? Vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se dotýká téměř každá publikace, která se věnuje řízení lidí. Ale rozhodně nestačí spokojit se pouze s manažerskými příručkami, kterých je všude plno. Oblast osobnostního rozvoje stejně jako management samotný má hluboký přesah do psychologie a proto není radno zůstávat pouze na povrchu.